Logo Secure.bg

Автоматизация

Какво се разбира под автоматизация на бизнес процесите?

Автоматизацията на индустриялни и бизнес процеси се състои в планиране на управление на данни, информация и процеси по интегриран начин, така се увеличава ефикасността на цялата система.

Днес, благодарение на разработването на нови софтуери и приложения, автоматизацията на процесите все повече вижда приемането на дигитални платформи, които подпомагат конпаниите да автоматизират дейности и процеси.

В обобщение можем да кажем, че автоматизацията на бизнес процесите се основава на три основни принципа:

  • Централизирано управление на процесите: Позволява на компаниите по-лесно да картографират всички процеси и взаимоотношения и да ги управляват от едно табло или приложение.
  • Интеграция между функции: Бизнес процесите често са напречни по отношение на различни бизнес функции и отдели. Поради тази причина всички участващи функции на компанията трябва да имат достъп до данни, информация и да могат да проверяват напредъка и състоянието на дейностите.
  • Автоматично изпълнение: Крайната цел е да се намалят повтарящите се дейности, извършвани ръчно чрез човешки намеси. Човешката намеса ще бъде насочена към контрол и подобряване, генериране на по-голяма добавена стойност.

Предимствата, произтичащи от автоматизацията на бизнес процесите, са много. Често сме склонни да се фокусираме единствено върху спестяването на време и повишената производителност, благодарение на по-малкото човешки труд, който се изисква.
Всъщност ползите, произтичащи от автоматизацията на бизнеса, могат да повлияят положително на целия фирмен бизнес, като заздравят ключови и напречни елементи за всички роли и функции на компанията. Подобряване на корпоративната комуникация между ролите и отделите. Автоматизацията на бизнес процесите може значително да намали непрекъснатия поток от имейли и телефонни обаждания между различните отдели на компанията, за да координира изпълнението на процесите и дейностите.

Автоматизирането на бизнес процесите чрез ограничаване на човешката намеса и установяване на точни методи за извършване на дейности между функциите прави цялата верига на стойността по-ефективна по отношение на разходите и производителността и по-ефективна по отношение на удовлетвореността на крайните клиенти.

Предложенията на Secure.bg за автоматизирани процеси в различни бизнес сфери:

  • Система за сградна автоматизация BMS – BMS е система за контрол, която е предназначена за наблюдение и управление на технологичните процеси – механични, електрически и електромеханични услуги в съоръженията на Вашите сгради.
  • Система за управление на опасностите DMS - Сигурността винаги е на първо място, независимо дали става въпрос за Вашия дом или за Вашия бизнес. Ето защо екипа на Secure.bg разработи DMS система за управление и мониторинг на опасностите и сигурността.
  • Индустриална автоматизация - Индустриалната автоматизация е съвременна технология, позволяваща продуктовото внедряване на други автоматизирани системи за управление на процесите в промишлеността.
  • Автоматизация на спортни зали - Софтуера за спортни зали на Secure.bg представлява уеб платформа, чиято защита е на най-високо ниво. Тъй като софтуерът и хардуерът са наш собствен фреймуърк, можем да Ви изработим индивидуални разработки за Вашия фитнес, спортен комплекс, плувен басейн, SPA комплекс и др.
  • Автоматизация на заведения - Софтуера за заведения на Secure.bg е изключително лесен, удобен и иновативен. Процесите поръчка-плащане се осъществяват изцяло във виртуална среда. Сервитьорите комуникират с клиентите и персонала в кухнята онлайн, което прави невъзможно объркването на поръчки от страна на готвачите и сервитьорите.
  • Автоматизация на хотелски системи - Хотелските системи на Secure.bg са оптималното решение на проблемите в хотелиерството. Хардуерните модули, интегрирани в софтуера могат да оптимизират потреблението в хотела, да анализират резултатите, да прогнозират и да се нагаждат според търсенето.
  • Болнични автоматизации - Болничните системи на Secure.bg са софтуерно и хардуерно решение за пълна автоматизация на болничните заведения. Софтуерът на Secure.bg е cloud-базиран софтуер, изграден с наш собствен фреймуърк. Той е иновативен и е уеб-базиран и е достъпен от всяка точка на света. Нужни са Ви само смарт устройство и Интернет връзка.

x
Този уебсайт използва бисквитки за да работи оптимално за вашите нужди. Приемам