Общи условия

Общи условия

Преди да използвате нашия сайт ви молим да прочетете внимателно настоящите условия за ползване. Формата за запитване, регистрационната форма и входът за потребители и всички други информационни ресурси и системи на Secure са наричани по-долу „Сайт/а“.

Ако използвате Сайта, разглеждате съдържанието му, правите регистрация, кликвате върху линк или бутон, с изключение на линка към тези Условия за ползване, се счита, че изрично и безусловно приемате и сте съгласни с тях.

В случай, че не приемате Условията ни за ползване, не използвайте нашите сайтове.

  1. Общи разпоредби.

1.1. Условията регламентират достъпа и ползването на Сайта и използването му („Условията“).

1.2. Уебсайтът ни може да бъде разглеждан без регистрация.

1.3. Всички търговски наименования и марки, публикувани на Сайта, са собственост на съответните компании.

1.4. Нямате право да копирате и използвате информация от сайта и прилежащите му линкове без изричното разрешение на Secure.bg

  1. Промени.

2.1. Secure.bg си запазва правото да добавя нови, да променя или да премахва съществуващи функционалности и/или услуги и/или информация на Сайта, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие от Вас.

2.2. Условията е възможно да бъдат променяни при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат публикувани на Сайта.

2.3. Условията са актуални към 16.03.2021 г.

  1. Други.

3.1. В случай, че някоя от клаузите по Условията се окаже недействителна, това няма автоматично да води до недействителност на други клаузи.

3.2. За неуредените в Условията въпроси се прилага законодателството на Република България.

Logo Secure.bg

Общи условия

Общи условия

Преди да използвате нашия сайт ви молим да прочетете внимателно настоящите условия за ползване. Формата за запитване, регистрационната форма и входът за потребители и всички други информационни ресурси и системи на Secure са наричани по-долу „Сайт/а“.

Ако използвате Сайта, разглеждате съдържанието му, правите регистрация, кликвате върху линк или бутон, с изключение на линка към тези Условия за ползване, се счита, че изрично и безусловно приемате и сте съгласни с тях.

В случай, че не приемате Условията ни за ползване, не използвайте нашите сайтове.

  1. Общи разпоредби.

1.1. Условията регламентират достъпа и ползването на Сайта и използването му („Условията“).

1.2. Уебсайтът ни може да бъде разглеждан без регистрация.

1.3. Всички търговски наименования и марки, публикувани на Сайта, са собственост на съответните компании.

1.4. Нямате право да копирате и използвате информация от сайта и прилежащите му линкове без изричното разрешение на Secure.bg

  1. Промени.

2.1. Secure.bg си запазва правото да добавя нови, да променя или да премахва съществуващи функционалности и/или услуги и/или информация на Сайта, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие от Вас.

2.2. Условията е възможно да бъдат променяни при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат публикувани на Сайта.

2.3. Условията са актуални към 16.03.2021 г.

  1. Други.

3.1. В случай, че някоя от клаузите по Условията се окаже недействителна, това няма автоматично да води до недействителност на други клаузи.

3.2. За неуредените в Условията въпроси се прилага законодателството на Република България.

x
Този уебсайт използва бисквитки за да работи оптимално за вашите нужди. Приемам