Logo Secure.bg

Системи за сигурност

сигурност

Безопасността на хората и околната среда от възможни външни прониквания или случайни събития може да се контролира от ефективна система за сигурност.

Задачата на нашите висококвалифицирани техници е да проучат и внедрят най-подходящото решение за всеки тип нужда и среда: жилищна, индустриална, търговска, или медицинска.

Какво да включите във Вашата система за сигурност?

  • AI Видеонаблюдение - Ние осигуряваме 24/7 наблюдение с иновативен софтуер и камери с изкуствен интелект които засичат в реално време събития като нахлуване в периметър, преместване на предмети, липси, движение и др. Изплашени, че лицата им ще бъдат заснети от видеокамери, престъпниците не биха поели риска да проникнат в дома/офиса Ви.
  • AI Мониторинг - Ние осигуряваме достъпно 24/7 наблюдение от жива охрана от мониторинг център с иновативен софтуер и хардуер използващ алгоритми с изкуствен интелект за ефективна детекция на секюрити събития.
  • AI Алармени системи - Алармените системи на secure.bg са базирани на смарт контролери проектирани от нас, могат да работят с всички възможни сензори (движение, газ, огън, дим, температура, влага, вода, отровни газове и много др.) и осугуряват локално и отдалечено оповестяване и се интегрират лесно с отдалечен мониторинг център с жива охрана. Пазят собствеността Ви от неприятни ситуации като пожар, кражба и др. Системата е подходяща за всякакъв вид обекти – вили, апартаменти, магазини, големи търговски обекти, банки и др.
  • Пожароизвестителни системи - Базирани на програмируеми смарт контролери проектирани от нас и софтуерна платформа за локално и/или отдалечено наблюдение и оповестяване, могат да работят с всички възможни сензори. В някои случаи могат да бъдат животоспасяващи и според законодателството е задължителна за много сгради.
  • Озвучаване и оповестяване - Системата за озвучаване и оповестяване се използват за предупреждение на групи от хора с нужната информация като бедствия, аварии, евакуация, информационни и рекламни съобщения и др.
  • AI Видеонаблюдение без DVR -

x
Този уебсайт използва бисквитки за да работи оптимално за вашите нужди. Приемам